خانهآرشیو اخبارشرکت دانش بنیان نانوفناوری دواگستر
شرکت دانش بنیان نانوفناوری دواگستر
شرکت دانش بنیان نانوفناوری دواگستر

عطف به نامه شماره 52/الف/88 مورخ 4/6/99 شرکت دانش بنیان نانوفناوری دواگستر بدینوسیله به استحضار می رساند که شرکت مذکور امکانات خوب ازمایشگاهی، تولید پایلوت و مشاوره خدمات تولید و بازاریابی محصولات آرایشی، بهداشتی را فراهم و آماده ارائه خدمات به شرکت های نوپا و نیازمند در هر یک از مراحل انجام آزمایشات اولیه، تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تهیه CTD، تولید صنعتی، بازاریابی و مشارکت در تولید محصولات است. 

منبع : معاونت تحقیقات و فناوری
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز