خانهآرشیو اخبارارائه تسهیلات به شرکت های آسیب دیده از کرونا
ارائه تسهیلات به شرکت های آسیب دیده از کرونا
ارائه تسهیلات به شرکت های آسیب دیده از کرونا

با استناد به نامه شماره 040172/ص/99 مورخ 27/3/99 معاون محترم توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص ارائه تسهیلات به شرکت های آسیب دیده از کرونا مستقر در مرکز رشد، به استحضار می رساند شرکت های مستقر در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران می توانند با مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی با شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور آشنا شوند. در صورت وجود متقاضی واجد شرایط شرکت های متقاضی با در دست داشتتن مدارک مدارک مورد نیاز و با هماهنگی قبلی به صندوق پژوهش و فناوری مربوطه مراجعه نموده و نسبت به شروع فرایند اخذ تسهیلات اقدام نمایند. 

منبع : معاونت تحقیقات و فناوری
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز