خانهآرشیو اخبارمساعدت صندوق نوآوری و شکوفایی با پرداخت گرانت به شرکت‌های دانش بنیان
مساعدت صندوق نوآوری و شکوفایی با پرداخت گرانت به شرکت‌های دانش بنیان
مساعدت صندوق نوآوری و شکوفایی با پرداخت گرانت به شرکت‌های دانش بنیان

 

 

 

 

 

 

 

 

به استضار کلیه واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد می‌رساند با مساعدت صندوق نوآوری و شکوفائی و پس از تائید معاونت محترم تحقیقات و فناوری، امکان تخصیص گرانت به هزینه‌های تحقیق و توسعه و ساخت نمونه آزمایشگاهی برای تولید محصول دانش بنیان در شرکت‌های دانش بنیان در صورت داشتن قابلیت فنی فراهم شده است. واحدهای فناور واجد شرایط می‌توانند از شرایط و امکان فراهم شده استفاده لازم را داشته باشند.

 

اصل نامه

منبع : نامه ارسالی از معانت محترم تحقیقات و فناوری
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز