خانه گالری تصاویر دوره های برگزار شده در مرکز رشد
گالری تصاویر

برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد ایزو 13485 در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران

در راستای توانمندسازی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران، دوره آموزشی الزامات استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی در روزهای 22 و 23 مرداد ماه در این مرکز  و با حضور 25 نفر از پرسنل شرکت‌های مستقر در این مرکز، کارشناسان مرکز رشد و کارشناسان بخش واکسن‌های باکتریایی و تهیه آنتی ژن مجتمع برگزار شد. 

عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز