کوارتز گستر آریا
کوارتز گستر آریا

 

 

 

 

 

 

شرکت کوارتز گستر آریا با هدف کمک و مشاوره جهت ارتقای کیفیت، بهره وری، تعالی و توسعه سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنایع تولید دارو و همچنین ترویج رویکردهای سیستمی به کیفیت و اشاعه استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط، با سرمایه ای از تخصص و تجربه در سال 93 ایجاد گردیده است و با بکارگیری دانش متخصصان خود در زمینه‌های سیستم‌های نوین خدمت‌رسانی در حوزه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در جهت ارتقا سطح کیفی محصولات، دریافت سهم بیشتری از بازار، جذب و رضایت مشتریان، این موضوع را مورد توجه قرار داده و با ارائه آموزش‌های مرتبط و خدمات تضمین کیفیت درصدد است به عنوان یک شرکت خدمت‌رسان توانا در این حوزه و در جهت توسعه کیفی کسب و کار واحدهای فعال در حوره تولید محصولات دارویی، نوترکیب، سل تراپی از ایده تا تجاری‌سازی فعالیت نماید. خدمات مشاوره‌ای و تخصصی ارائه شده در راستای توسعه و اسقرار سیستم تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت مطابق با الزامات ملی و بین المللی و متکی بر تجربیات اعضای هیأت علمی و متخصصین این شرکت‌ دانش بنیان خواهد بود.
 

 

 

 

 

 

 

گروه : شرکت‌های مستقر در مرکز
نام مسئول : دکتر دلارام درود
نوع عضویت : مستقر در مرکز رشد
ایده : استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت (تضمین کیفیت)
منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز