صدرا زیست ژن
صدرا زیست ژن

 

 

 

 

 

 

شرکت دانش بنیان صدرا زیست ژن با در نظر گرفتن شرایط خاص و نیاز کشور به کیت‌های ملکولی بویژه کیت‌های تشخیصی بیماری‌های عفونی تاسیس شده است. با توجه به شیوع بالای هپاتیت‌های ویروسی در کشور و اهمیت روش‌های تشخیص ملکولی و ارتباط تنگاتنگ تست‌های مختلف ملکولی با درمان، نیاز روزافزون کیت‌های با کیفیت بالا احساس می‌گردد. از طرفی شرایط ویژه کشور بدلیل وجود مشکلات بسیار زیاد در واردات و قیمت بالای ارز، موجب افزایش سرسام آور قیمت‌های کیت‌های معتبر، و متاسفانه اقبال بعضی آزمایشگاه‌ها به کیت‌های بی‌کیفیت و نامعتبر کرده است.  لذا در گام اول با عنایت به اولویت آزمایشگاههای تشخیص طبی، این شرکت تولید کیتهای تشخیص کمی و کیفی ویروسهای مولد هپاتیت B و C را هدف خود قرار داده است.

گروه : شرکت‌های مستقر در مرکز
نام مسئول : دکتر محمّد رضا آقاصادقی
آدرس ایمیل : mr_sadeqi@yahoo.com
نوع عضویت : مستقر در مرکز رشد
ایده : تولید کیت تشخیصی هپاتیت
منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز