آرنا ژن آویسا
آرنا ژن آویسا

 

 

 

 

 

 

شرکت  آرنا ژن آویسا (دانش بنیان) مستقر در انستیتو پاستور ایران، فعالیت خویش را در زمینه تولید محصولات ب ث ژ از 1393 آغاز نموده است. طی این مدت صادرات واکسن و داروی انکو- ب ث ژ، به صورت محدود انجام شد و تلاش جدی را آغاز کرده ایم تا با ارتقاء کیفیت و با اخذ گواهی کیفیت از WHO امکان صادرات گسترده تر واکسن مهیا گردد. این شرکت بزودی داروی انکو ب ث ژ را به شکل لیوفیلیزه و با کیفیت بهتر ارائه خواهد کرد. آرنا ژن آویسا با اعطای گرنت و با جلب مشارکت فعال محققان، در نظر دارد تحقیق در خصوص تولید نسل جدید واکسن ب ث ژ،  و داروی جدید ب ث ژ- اینتراوزیکال را آغاز نماید.

گروه : شرکت‌های مستقر در مرکز
نام مسئول : دکتر مهدی حسن زاده
آدرس ایمیل : m_hasanzadeh@yahoo.com
نوع عضویت : مستقر در مرکز رشد
ایده : تولید ب ث ژ اینترووزیکال لیوفیلیزه
منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز