خانهآرشیو مقالاتتجاری سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی
تجاری سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی
تجاری سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی

 

 

 

 

تجاری سازی موفق فناوری با رویکرد تیمی

 منبع : فصل‌نامه علمی پارک‌ها و مراکز رشد

 نویسنده : مصطفی بغدادی، مرضیه شاهوردی

 

دانلود مقاله

منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز