خانهآرشیو مقالاتتعیین چالشهای موجود فرآروی تجاری سازی فناوریهای نوظهور
تعیین چالشهای موجود فرآروی تجاری سازی فناوریهای نوظهور
تعیین چالشهای موجود فرآروی تجاری سازی فناوریهای نوظهور

 

 

 

 

 

 

 

تعیین چالش‌های موجود فراروی تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور در ایران ﴿مطالعه موردی فناوری نانو﴾

 منبع : فصلنامه توسعه تکنولوژی

 نویسنده : سید حبیب‌الله طباطباییان، رویا ناصری، علی فرقانی  

 

دانلود مقاله

منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز